►การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู ครั้งที่ 3/2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            วันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบางปู เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2564  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 4 โดยคณะกรรมการให้ความเห็นชอบโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ พร้อมโรงสูบน้ำคลองสำมะกี (บริเวณด้านข้างสำนักงานเทศบาล) ซึ่งจะระบายน้ำจากคลองชลประทานเลียบสุขุมวิทลอดใต้ถนนสุขุมวิทออกด้านข้างสำนักงานเทศบาลลงสู่ทะเล เพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำท่วมขังให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลท้ายบ้านใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู