►แจ้งการเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในประเทศไทย และจังหวัดสมุทรปราการมีแนวโน้มของสถานการณ์ที่คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งการบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเรื่องสำคัญต่อประชาชน
          สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู จึงขอแจ้งการเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป โดยจะเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 14.00 น. ของทุกสัปดาห์

กำหนดวันละ 40 คิว โดยเริ่มแจกบัตรคิวตรวจเอกสารตั้งแต่ เวลา 08.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์ 0-2174-3390-99 ต่อ 1242,1243 ในวัน เวลาราชการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู