►การประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายธีรพล  ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการประชุมการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู ชั้น 5

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู