►การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู และแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้นักเรียนและเด็กเล็ก เรียนรู้ผ่านระบบ Online หรือ On Hand และ On Demand อยู่ที่บ้านตามตารางเรียนที่สถานศึกษาแต่ละแห่งกำหนด และทำกิจกรรมหรือชิ้นงานตามที่ครูประจำชั้น มอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู