►เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

    เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย จัด “ท่าน้ำลอยกระทง”สำหรับประชาชนทุกท่านไว้ ๑๑ แห่ง ดังนี้
    ๑. ปากซอยสินสมบุญ
    ๒. ปากซอยโนรี
    ๓. ปากซอยยัวซ่า
    ๔. ปากซอยไทรงาม
    ๕. ปากซอยวิทยุการบิน
    ๖. ปากซอยกิตินคร
    ๗. ปากซอยเด่นชัย
    ๘. ปากซอยโครงการ ๔ แท็งก์น้ำ
    ๙. ปากซอยรสทิพย์
    ๑๐. ท่าน้ำสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำหรุ
    ๑๑. ปากซอยคลองเสาธง

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน ”ลอยกระทงอย่างมีความสุขและปลอดภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจในสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู