►การรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 


            การรายงานข้อมูลความเสียหาย สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผ่านแอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" ซึ่งได้มีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้บนโทรศัพท์มือถือระบบ Android/IOS ปรับปรุงระบบให้สามารถค้นหาแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน โดยการเชื่อมข้อมูลฝ่านระบบฐานข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัย และเพิ่มเติมการทำงานของระบบให้สามารถถ่ายรูปโดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต รวมทั้งฟังก์ชันการแจ้งเตือนสำหรับข่าวสารต่าง ๆ
            จึงขอประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่นดังกล่าว เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขั้นตอนการรายงานข้อมูลความเสียหายของข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


ว่าที่ ร.ต.กมล  เสถียรดี
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู