►ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ สามารถยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่าน 5 ช่องทาง ดังนี้
           1. ยื่นร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
           2. ยื่นเรืองร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางไปรษณีย์ ตู้ ป.ณ.101 ปณฝ.มหาดไทย กรุงเทพมหานคร 10200 ไปรษณีย์ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และไปรษณีย์ตามที่อยู่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกอำเภอ
           3. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1567 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
           4. แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแอปพลิเคชั่น MOI 1567 ทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android
           5. แจ้งร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.damrongdham.moi.go.th ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย และเว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทุกจังหวัด
           จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอน และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 2)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู