►การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2564

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ได้มีการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลบางปู (ศปก.ทต.บางปู) นำโดยท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในที่ประชุม โดยเนื้อหาสาระในที่ประชุม ดังนี้
            - กำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม
            - ติดตามโครงการถนนพุทธรักษา, ก่อสร้างสะพานยัวซ่า  
            - การดูแลและรักษาความสะอาดถนน ทางจักรยาน คลองสาธารณะ (ผักตบชวา)
            - การรายงานผลการปฏิบัติงานของศูนย์ ศปก.ทต.บางปู เรื่องจำนวนผู้ติดเชื้อ, สรุปการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม, ผลการดำเนินงานศูนย์ CI, การจ่ายถุงยังชีพ, โครงการ SAVE MASK SAVE Bangpu
            - ติดตามโครงการปรับปรุงพื้นที่โรงฆ่าสัตว์ที่มีผู้บุกรุกและมั่วสุม


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู