►ลงพื้นที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพุทธรักษา (คลองแขก) หมู่บ้านบางปูวิลล่า และการเคหะสมุทรปราการ

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


วันที่ 9 กันยายน 2564  ท่านนายกธีรพล ชุนเจริญ นำทีมผู้บริหาร  /สท. / ปลัดเทศบาล/ หัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนพุทธรักษา พิกัด… คลองแขก


ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่หมุ่บ้านบางปูวิลล่าลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งเรื่องการเร่งระบายน้ำ การเก็บขยะ และแจกถุงทราย ช่วยบรรเทาในเบื้องต้น และได้ประสานกรมชลประทานขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อช่วยเร่งระบายน้ำ…ที่เคหะบางปู
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายเจษฎา แพงแสงไพศาล
ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู