►ลงพื้นที่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          เทศบาลตำบลบางปูร่วมกับกรมชลประทาน ลงพื้นที่ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเพื่อเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู