►พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันนี้ (1 กันยายน 2564) เวลา 13.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายสัญญา จีระออน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรปราการ พ.อ.ประเทือง แก้วทุย รอง.ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป. พล.ต.ต. ชุมพล พุ่มพวง ผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ นายสุเมธ ธีรนิติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายภูธนะ ชมภูมิ่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ นางภิญญา จำรูญศาสน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ นายอำเภอ และนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ในการเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยและทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์  องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 2,000 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน และลงพื้นที่มอบสิ่งของพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ และอำเภอบางเสาธงตามลำดับ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู