►การบริการฉีดวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" ให้ประชาชน รอบที่ 1

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


           เมื่อ วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ นายณัชวันก์ อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
           ทั้งนี้ เป็นการบริการฉีดวัคซีนให้ประชาชน รอบที่ 1 เข็มแรก ระหว่างวันที่ 12 - 22 สิงหาคม 2564 และเข็มที่ 2  ระหว่างวันที่ 4 - 14 กันยายน 2564 โดยเฉลี่ย ฉีดวันละ 1,500 คนกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู