►มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 12)

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ (ฉบับที่ 12)

         ได้มีประกาศให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตามประกาศจังหวัดสมุทรปราการจึงให้มีประกาศ ดังต่อไปนี้
           ข้อ 1 ให้ปิดสถานที่หรือกิจกรรมที่มีความเสี่ยต่อการแพร่ระบาดของโรคฯ ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว
                 1. สนามชนไก่ สนามซ้อมไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งขันตกปลา บ่อตกปลา บ่อตกกุ้ง หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน
                 2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อาบอบนวด หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
                 3. สนามเด็กเล่น และเครื่องเล่นสำหรับเด็กในตลาดทุกประเภท
                 4. สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต สวนน้ำและสวนสนุกทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน
                 5. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา สนามพระเครื่อง พระบูชา รวมถึงร้านค้าหรือสถานที่จำหน่ายวัตถุโบราณด้วย
                 6. สนามกีฬาทุกประเภท (ประเภทในร่ม เช่น แบดมินตัน สนามฟุตซอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด / ประเภทกลางแจ้ง เช่น สนามกอล์ฟ สนามซ้อมกอล์ฟ สนามฟุตบอล สนามเทนนิส รวมทั้งสถานที่ออกกำลังกายภายในโรงยิม ฟิตเนส หรือสถานที่อื่นๆ ในลักษณะทำนองเดียวกัน
                 7. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำเพื่อการสันทนาการ สระว่ายน้ำสาธารณะ รวมถึงสระว่ายน้ำของหมู่บ้านหรืออาคารชุดพักอาศัย หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
                 8. ลานกีฬาทุกประเภท ลานเอนกประสงค์ เช่น ลานเปตอง ลานสเก็ตบอร์ด หรือการละเล่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน
                 9. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ
               10. ศูนย์การเรียนรู้ หรือศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุทยานประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม หรือหอศิลป์
               11. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมซน ห้องสมุดเอกชนและบ้านหนังสือ
               12. พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน แหล่งประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณคดี หรือโบราณสถาน หรือสถานที่อื่นในลักษณะคล้ายกัน
               13. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
               14. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผมหรือแต่งผม ร้านทำเล็บ หรือร้านสักร่างกาย สปา คลินิกเสริมความงาม
               15. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ
               16. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และสถานประกอบการนวดแผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า)
            ข้อ 2 ให้สถานที่ดังต่อไปนี้สามารถดำเนินการหรือดำเนินกิจกรรมได้ ภายใต้มาตรการป้องกันควบคุมโรค
                 1. สถานที่รับเลี้ยงเด็ก เฉพาะสถานที่รับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล และที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ
                 2. สถานที่ดูแลผู้สูงอายุ เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืนเป็นปกติธุระ
                 3. ตลาดนัด เปิดได้เฉพาะส่วนที่ขายอาหารหรือวัตถุดิบเพื่อการบริโภคเท่านั้น สำหรับสินค้าประเภทอื่น หรือเบ็ดเตล็ดทั่วไปให้ปิด
             ข้อ 3 สถานที่หรือกิจกรรมที่นอกเหนือจากข้างต้น ให้ยังคงถือปฏิบัติตาม
ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 , ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2564 ,    ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 , ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
          ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดประกาศ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู