►ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัล Prime Minister Road Safety Awards ในงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ร่วมกับ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ได้กำหนดจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 15 ทศวรรษใหม่ ขับขี่ปลอดภัยต้องมาก่อน ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้บริหารราชการผู้ปฏิบัติงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ทราบนโยบายของรัฐบาลในการกำหนดงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนและเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการนำเสนอผลงานผ่านการประชุมวิชาการระดับประเทศ นอกจากนี้จะมีการคัดเลือกผลงานดีเด่นเพื่อรับรางวัลเพื่อเป็นการส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคลและองค์กร ที่ดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน ของประเทศไทย จึงขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิชาการ ผลงานบุคคลหรือองค์กร เพื่อเข้าชิงรางวัลในครั้งนี้ โดยกรอกแบบฟอร์มส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวขวัญนา กุลเลียบ หมายเลขโทรศัพท์ 081 544 0206

รายละเอียดแนบท้าย
1. หลักเกณฑ์การคัดเลือก Prime Minister Road Safety Awards
2. หลักเกณฑ์การประกวดผลงานวิชาการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู