►ข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จังหวัดสมุทรปราการ

โคโรนา 2019

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          การดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค เทศบาลตำบลบางปู ขอชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนได้ทราบถึงมาตรการต่าง ๆ เพิ่มเติม ดังนี้
          1. ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหากไม่จำเป็น ต้องประเมินความเสี่ยงของตนเอง
          2. เมื่อตรวจหาเชื้อแล้ว ควรเน้นการป้องกันตนเองตลอดเวลา โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ แยกของใช้ ห้องนอ ห้องน้ำ เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองแพร่เชื้อให้กับคนในบ้าน และหลีกเลี่ยงการเดินทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อไปสู่ชุมชน เมื่อทราบผลว่า ติดเชื้อผู้ป่วยควรพักรออยู่ที่บ้าน ป้องกันตนเองและสังเกตอาการของตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด
          3. ให้เฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ามาอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุ โดยการตรวจหาเชื้อ ตรวจคัดกรองญาติที่เข้ามาเยี่ยม หรืออาจงดเยี่ยมในช่วงเวลานี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง

ข้อเน้นย้ำเพื่อความปลอดภัยทุกพื้นที่
          ให้ประชาชนทุกคนได้ใช้มาตรการ D-M-H-T-T-A "ปลอดภัยอุ่นใจแน่นอน" คือ การเว้นระยะห่างระหว่างกัน การใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ การตรวจหาเชื้อและการใช้แอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" "หมอชนะ" ภายใต้สโลแกน "อย่างประมาท การ์ดอย่าตก เราก้าวไปด้วยกัน เพื่อด้นภัยโควิด-19"กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นายพรชัยพัฒร์  ติยศิวาพร
รองปลัดเทศบาล
รก. ปลัดเทศบาล
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู