►การอบรมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูและนายกเทศมนตรีตำบลบางปู

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                เทศบาลตำบลบางปู จัดการอบรมชี้แจงคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปูและนายกเทศมนตรีตำบลบางปู ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 จัดอบรมระหว่างวันที่ 13 - 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

รุ่นที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2564รุ่นที่ 2 วันที่ 14 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 3 วันที่ 15 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 4 วันที่ 16 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 5 วันที่ 17 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 6 วันที่ 18 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 7 วันที่ 19 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 8 วันที่ 20 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 9 วันที่ 21 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 10 วันที่ 22 มีนาคม 2564

รุ่นที่ 11 วันที่ 23 มีนาคม 2564

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู