►การประกวดภาพถ่าย โครงการศิลปินร่วมสมัย สู้ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย หัวใจไม่เคยท้อ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม การประกวดภาพถ่ายโครงการศิลปินร่วมสมัย สู่ภัยโควิด ด้วยจิตสำนึก #2 ในหัวข้อ "บันทึกคนไทย หัวใจเคยท้อ” โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีใจรักในการถ่ายภาพถ่ายทอดความคิดและสะท้อนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เหตุการณ์ที่น่าประทับใจภายใต้ภาวะวิกฤต ความร่วมมือของคนไทย การฝ่าฟันอุปสรรคทั้งในด้านการดำรงชีวิต การสาธารณสุข การท่องเที่ยว ตลอดจนการดำเนินธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยน หรือรอวันฟื้นฟูในช่วงเวลาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯลฯ เพื่อเก็บรวบรวมเป็นบันทึกประวัติศาสตร์และภาพความทรงจำสำหรับคนไทยทั้งประเทศในยามวิกฤต ถึงความร่วมมือ แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกัน ตลอดจนการสร้างกำลังใจแก่ประชาชนในการดำเนินชีวิต
             ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย www.ocac.go.th หรือ https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/ ทั้งนี้ มีกำหนดเปิดรับสมัครเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2564


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู