►เก็บขยะเลียบชายทะเลบริเวณหลังหมู่บ้านกัลปพฤกษ์

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมเก็บขยะริมเขื่อนเลียบชายทะเลบริเวณหลังหมู่บ้านกัลปพฤกษ์
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู