►บรรยากาศ วันแรกของการเปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           วันจันทร์ที่  8  กุมภาพันธ์ 2564  ณ ศูนย์ประชุมซีคอมเพล็กซ์ เทศบาลตำบลบางปู  บรรยายกาศการรับสมัครรับเลือกตั้งเป็นไปอย่างคึกคัก  มีผู้ลงสมัครนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลมารอยื่นใบสมัครตั้งแต่ก่อน 07.00 น. พร้อมด้วยกองเชียร์มาร่วมลุ้นและให้กำลังใจ ในการเปิดรับสมัครนายกเทศมนตรี มีผู้สมัครนายกฯ จำนวน 5 ราย แต่มาถึงก่อนเวลา 08.30 น. พร้อมกัน 2 ราย ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบางปู ได้ชี้แจงการจับสลากหากตกลงกันไม่ได้  คือ ครั้งที่หนึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับโดยใส่ชื่อผู้สมัครเพื่อให้ได้ลำดับสิทธิการจับสลากของผู้สมัคร ครั้งที่สองผู้สมัครจับสลากตามลำดับเพื่อจับหมายเลขผู้สมัคร ผลการจับสลากเป็นดังนี้  
            1. นายธีรพล ชุนเจริญ ทีมบางปูยั่งยืน
            2. นายวรพร อัศวเหม ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า
            3. น.ส.พรรณทิวา เดินดอน ผู้สมัครอิสระ
            4. นางพรทิพย์ มาศิริ ผู้สมัครอิสระ
            5. นายหยกรักษ์ พลดงนอก ผู้สมัครอิสระ
            สำหรับการรับสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู คึกคักไม่แพ้กัน นอกจากจะมีผู้สมัคร สท.เขต 1 และเขต 2 ยกทีมมาแล้ว ยังมีผู้สมัครอิสระมาถึงก่อนเวลา 08.30 น. เขตละ 18 ราย  แต่ สท.ทั้ง 2 เขตได้ทำความตกลงกันได้ จึงไม่ได้จับสลากและมีผู้ถอนการสมัคร 3 ราย จึงเหลือเขตละ 15 ราย เรียงลำดับ ดังนี้
            หมายเลข 1-6  ทีมสมุทรปราการก้าวหน้า  
            หมายเลข 7-12 ทีมบางปูยั่งยืน
            หมายเลข 13 – 15 ผู้สมัครอิสระ
            การเปิดรับผู้สมัครนั้น  เปิดรับตั้งแต่วันที่ 8 – 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ในเวลาทำการ) จะประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู