►แนวทางการอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             การยื่นคำขอรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับผู้ประสงค์จะเดินทางทั่วไปให้มายื่นคำขอต่อนายอำเภอเมืองสมุทรปราการ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ บริเวณ ลานข้างสำนักงานอำเภอเมืองสมุทรปราการ เปิดให้บริการ ทั้งในวันราชการและวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
             1) หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่  ดาวน์โหลด
             2) แบบคำขอเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง  ดาวน์โหลด
             3) เอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทาง  ดาวน์โหลด

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู