►ศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


                 จังหวัดสมุทรปราการได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรปราการ ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ในวันเวลาราชการ และจัดให้ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ เป็นสถานที่จัดเก็บสิ่งของ ตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนผู้ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อให้จังหวัดสมุทรปราการนำไปสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ โทร. 0 2702 5021 - 4 ต่อ 33575

                 สำหรับรายละเอียดคุณลักษณะสิ่งของบริจาคที่เหมาะสม มีดังนี้คือ สิ่งของที่บริจาคต้องเป็นสิ่งของที่เป็นของใหม่ที่มีมาตรฐาน เช่น ข้าวสารแบ่งถุง/ข้าวปรุงสุกกระป๋อง อาหารแห้ง เช่น อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ปลาราดพริก น้ำพริกกระปุก ฯลฯ ซึ่งต้องไม่มีสภาพเสี่ยงต่อการชำรุด บูดเน่าเสีย เสียหาย น้ำดื่ม น้ำผลไม้ เครื่องดื่มแพ็คกล่อง ขนมขบเคี้ยวสำหรับเด็ก นมผงและขวดนมสำหรับเด็กเล็ก ชุดปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำบ้าน ผ้าอนามัยและยาคุมสำหรับผู้หญิง ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กเล็กและคนชรา โดยหลีกเลี่ยงบริจาคสิ่งของใกล้หมดอายุ หรือหมดอายุ หรือสิ่งของที่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้าเก่า ฯลฯ นอกจากนี้ขอให้คำนึงถึงความสามารถในการบรรจุหีบห่อสิ่งของที่บริจาคที่เหมาะสมต่อการขนส่งไปสู่พื้นที่ได้สะดวก และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งของที่รับบริการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู