►มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

           จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอความร่วมมือประชาชนดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
D M H T T วัคซีนที่ใช้ได้ทันที ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
D : Distancing เว้นระยะห่างระหว่างกัน
M : Mask Wearing
สวมหน้ากากผ้า / หน้ากากอนามัย
H : Hand Washing ล้างมือบ่อย ๆ
T : Testing ตรวจอุณหภูมิร่างกาย / ตรวจโควิด-19
T : Thai Cha Na สแกนไทยชนะ

          ขอความร่วมมือประชาชนทุกท่านในการไม่เดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น เนื่องจากการเดินทางผ่านหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะ อาจทำให้ผู้เดินทางมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และอาจทำให้มีการแพร่ระบาดมากขึ้น ในกรณีทราบว่าตนเองได้เคยเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการพบผู้ติดเชื้อหรือ "พื้นที่ควบคุมสูงสุด" ขอให้กักกันตัวเองและหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น เป็นระยะเวลา 14 วัน หากพบว่ามีอาการผิดปกติขอให้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลใกล้บ้านและให้ข้อมูลที่แท้จริงกับแพทย์

"ด้วยความห่วงใยจาก เทศบาลตำบลบางปู"


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู