►เทศบาลตำบลบางปูได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสียงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          วันที่ 13 มกราคม 2564  เทศบาลตำบลบางปูได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสียงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก ได้แก่ วินรถจักรยานยนต์รับจ้าง / ที่จอดรถสาธารณะ / เครื่องออกกำลังกาย / ศาลาที่พักผู้โดยสาร ในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลบางปู ดังนี้
          1. ถนน สุขุมวิท ฝั่งขาออก /ขาเข้าตั้งแต่หน้า ซ.ฟาร์มไก่ ถึง สามแยกตำหรุ วนกลับ มาเทศบาลฯ

          2. ถนนแพรกษาขาเข้า ตั้งแต่ ตลาดนัด ศิวะ วนกลับออกมา (ขาเข้า) ออกมาถึงหน้าโนรี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู