►เทศบาลตำบลบางปูฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เทศบาลตำบลบางปูได้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก
            - โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ  ม.2 ต.บางปูใหม่
            - ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู