►มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 1)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศ จังหวัดสมุทรปราการ
เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 1)

             เพื่อเป็นการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง และหากพบว่ามีอากาศไข้ ไอ น้ำมูก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส ภายใน 14 วัน ในสถานที่ ดังต่อไปนี้
            1. ผู้ลักลอบเล่นการพนันในทุกพื้นที่ ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดปริมณฑล และจังหวัดโซนภาคตะวันออก ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
            2. ผู้เดินทางไปตลาดสดบางพลี อำเภอบางพลี  ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2563 เป็นต้นมา
            3. ผู้เดินทางไป ร้านเมมโมรี่ (memory 60s) ย่านซอยลาซาล กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-31 ธันวาคม 2563
            4. ผู้เดินทางกลับมาจากจังหวัดที่เป็นที่พื้นที่ควบคุมสูงสุด (ตามประกาศ ศบค.) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นมา
            5. จุดเสี่ยงเพิ่มเติมจากประกาศหรือประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ผู้ที่ไปพื้นที่ดังกล่าวฯ ขอให้แยกกักตัวจากผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับการปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ โดยหากพบความเสี่ยงต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเร็วที่สุด และจังหวัดสมุทรปราการขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด
             ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564

เอกสารแนบท้าย
            ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู