►Big Cleaning Day เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             วันที่ 23 ธันวาคม 2563  ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู สั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศบาล ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงาน/บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนยานพาหนะทุกคัน ด้วยการใช้น้ำยาแอลกอฮอล์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อ มีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ เพิ่มจุดตั้งเจล/แอลกอฮอล์ สำหรับล้างมือภายในหน่วยงานให้มากขึ้น เพื่อรองรับมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู