►ข้อมูลข่าวสารจิตอาสาพระราชทาน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 1 แจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป ให้ที่ว่าการอำเภอเปิดรับสมัครจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนสามารถติดตามสื่อ Social  ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านจิตอาสาพระราชทาน ได้ที่ อาทิ เพจ Facebook จิตอาสาพระราชทาน เพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน และเพจจิตอาสาภาคกลาง

          จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู