►แจ้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการ ได้ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 จึงได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยกำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ และวันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ชั้น 4 รายละเอียดตามแนบท้าย

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู