►กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ณโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่)

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น ประเพณีลอยกระทงประจำปี 2563 ณโรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู