►กิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

กิจกรรมเทศบาล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลบางปู ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนายณัชวันก์  อัลภาชน์ เตชะเสน นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา ”  และดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 1,100 คน ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในงานกำหนดให้มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
            1. กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ณ สถานตากอากาศบางปู
            2. กิจกรรมพัฒนา ตัดต้นไม้-ตัดหญ้า เก็บขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมเขื่อน บริเวณชายทะเล จำนวน 4 จุด คือ
                2.1 ซอยข้างเทคนิคสมุทรปราการ ช่วงร้านอาหารโพธิ์ทะเล
                2.2 ซอยเทศบาลตำบลบางปู โครงการไมอามี่  ร้านอาหารสายลม
                2.3 ซอยโอเชี่ยนวิลล์ บริเวณร้านอาหารชิดลม
                2.4 ซอยวัดอโศการาม บริเวณเขื่อนริมทะเล


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู


นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู