►เทศบาลตำบลบางปู ขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
เฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี พ.ศ.2563


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลบางปู
โทรศัพท์หมายเลข 0-2174-3390-99 ต่อ 1331 , 1332 , 1333 , 1334 , 1343
โทรสาร/โทรศัพท์สายตรง 0-2323-2553


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู