►โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

"ความสุขปลูกได้.. ด้วยมือเรา กับเทศบาลตำบลบางปู"

              วันที่ 20 สิงหาคม  2563 นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ  เป็นประธานในพิธี เปิด  “โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู  โดยมี ดร.พริมลักษมณ์  ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลบางปู  นายธีรพล ชุนเจริญ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลบางปู และพี่น้องชาวชุมชน เข้าร่วมโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำองค์ความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลับมาพัฒนาต่อยอดเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนของตนอย่างยั่งยืนให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการปลูกผักทานเอง ทั้งจะก่อให้เกิดความรัก สามัคคีโดยการทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนลดรายจ่ายสร้างรายได้อีกทางหนึ่งด้วย                                           
               ทั้งนี้ได้มีการจำหน่ายผักไฮโดรโปนิกส์ มะนาว สารปรับปรุงดิน และปลา ในราคาย่อมเยา  อีกทั้งมีการมอบต้นทองอุไร/ต้นพุด และกระถางต้นไม้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้  ซึ่งพนักงานเทศบาลได้นำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นกระถางมอบให้ทุกท่านนำกลับไป  โดยมุ่งหวังการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ลดภาวะโลกร้อน ลดการสร้างขยะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใส่ใจสุขภาพด้วยการปลูกผักทานเอง เพื่อสุขภาวะของตนเองและลูกหลานในอนาคตต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู