►ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

ประกาศเทศบาลตำบลบางปู
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

         ด้วยเทศบาลตำบลบางปู ประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง สำหรับปฏิบัติงานสังกัดกองต่าง ๆ ของเทศบาลจำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้
         1. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง    พนักงานดับเพลิง    จำนวน    10    อัตรา
         2. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง    พนักงานเทศกิจ    จำนวน    5    อัตรา (เพศชาย)
         3. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์    จำนวน    4    อัตรา
         4. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง    แม่ครัว    จำนวน    1    อัตรา
         5. พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง    คนงาน    จำนวน    36    อัตรา
         6. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)  ตำแหน่ง    พนักงานดับเพลิง    จำนวน    2    อัตรา
         7. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)  ตำแหน่ง    พนักงานเทศกิจ    จำนวน    2    อัตรา
         8. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง    พนักงานขับรถยนต์    จำนวน    2    อัตรา
         9. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) ตำแหน่ง    พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง    จำนวน    2    อัตรา
       10. พนักงานจ้างตามภารกิจ (วิชาชีพเฉพาะ) ตำแหน่ง    ผู้ช่วยวิศวกรโยธา    จำนวน    2    อัตรา
       11. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง    ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข    จำนวน    1    อัตรา
       12. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง    ผู้ช่วยนายช่างโยธา    จำนวน    2    อัตรา
       13. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้    จำนวน    3    อัตรา
       14. พนักงานจ้างตามภารกิจ (มีวุฒิ) ตำแหน่ง    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสวนสาธารณะ    จำนวน    1    อัตรา

       โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู ในวันเวลาราชการ ตามรายละเอียดข้างล่างนี้กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-