►งดเหล้าเข้าพรรษา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

          นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563
          คณะรัฐมนตรี ได้กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 คือ “สุรา พาคิดน้อย ด้อยความปลอดภัย” กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม “เชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า” โดยให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เชิญชวนคนในครอบครัวและคนรอบข้างอย่างน้อย 3 คน ลด ละ เลิก ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ผ่านแอปพลิเคชัน Smart อสม. หรือลงนามออนไลน์ และนำผู้ที่ต้องการเลิกดื่มเข้าระบบการบำบัดรักษาและสร้างกำลังใจเมื่อกลับสู่ชุมชน ให้เลิกดื่มได้อย่างถาวร
          7 วิธีงดเหล้าเข้าพรรษา ดังนี้ 1. ตั้งใจจริง อย่างแน่วแน่ เข้าพรรษานี้ต้องงดเหล้า 2.สร้างแรงจูงใจ หาเหตุผลเพื่อจูงใจให้งดเหล้า เช่น เพื่อครอบครัว 3. หลีกเลี่ยงแหล่งกระตุ้น เช่น ร้านขายสุรา และฝึกทักษะปฏิเสธ 4.ดูแลสุขภาพ ออกกำลังกาย รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 5.ระงับความอยาก เมื่ออ่อนเพลียให้ดื่มน้ำผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว จะช่วยระงับความอยากดื่มเหล้าได้ 6. หากิจกรรมที่ชื่นชอบทำ เช่น ดนตรี งานศิลปะ 7.คนรอบข้างช่วยสร้างแรงบันดาลใจกล่าวชื่นชมความสำเร็จ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า 1413 สายด่วนสุขภาพจิต 1667

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู