►แนะประชาชนจัดงานบุญ งานบวชตามแนว New Normal

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


           นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะแนวทางกิจกรรมงานบุญแบบ New Normal ยึดมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19
           งานบุญ งานบวช ภายใต้มาตรการความปลอดภัยตามที่กระทรวงสาธารณสุข กำหนดมี 6 มาตรการสำคัญ ประกอบด้วย 1.คัดกรองวัดไข้ผู้ที่เข้ามาในวัด 2.การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย  3.ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 4.เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลในการเข้าไปในพระอุโบสถ ไม่รวมตัวหนาแน่นในขณะทำกิจกรรม 5.รักษาความสะอาดภายในวัด จัดระบบการระบายอากาศให้ดี 6.ลงทะเบียนเข้า-ออก วัดทุกครั้ง
           ในช่วงเข้าพรรษาถือเป็นช่วงเวลาสำคัญของพุทธศาสนาที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องจำวัด รวมถึงมีกิจกรรมทางศาสนา ต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรง มีกิจกรรมออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ฉันอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อปฏิบัติศาสนกิจ ล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าพิธี เว้นระยะห่างในวัตรปฏิบัติที่ไม่่ใกล้ชิดหรืออยู่ในที่แออัดเกินไป และสังเกตอาการผิดปกติ มีไข้ ไอ จาม น้ำมูก ให้ไปโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่หรือโควิด 19 สำหรับประชาชนที่ไปทำบุญ ยึดหลักปฏิบัติตัวตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความปลอดภัยทั้งพระสงฆ์และญาติโยมจากโรคโควิด-19

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู