►แนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลกระทบให้ประชาชนบางกลุ่มขาดรายได้มีรายได้ไม่เพียงพอสำหรับจัดหาอาหารให้กับทารกและเด็กเล็กที่สมวัย จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงนำมาซึ่งการระดมทุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดหาตามพระราชบัญญัติควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.2560 กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
                จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและปฏิบัติตามแนวทางการบริจาคนมผงและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รายละเอียดตามด้านล่างนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู