►โครงการอบรมให้ความรู้ อสม.ด้านทันตกรรม

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ด้านทันตกรรม เป็นการอบรมให้ความรู้ เพิ่มศักยภาพให้อสม.สามารถลงพื้นที่ดูแลสุขภาพช่องปากให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในพื้นที่บางปู โดยมีทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษและทีมเจ้าพนักงานทันตกรรมของ ทต.บางปูและ รพ.สมุทรปราการ มาร่วมถ่ายทอดความรู้
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู