►แจ้งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

             ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓ ประกอบด้วย

มาตรการด้านการป้องกันและการดูแลตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
             ๑. ธอส. ยกดอกเบี้ย ๔ เดือนให้ลูกค้า พร้อมลดดอกเบี้ยให้แพทย์และสาธารณสุขเหลือ ๑% ต่อปี
             ๒. หากพบเห็นการกักตุนโภคภัณฑ์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรม
             ๓. ขอความร่วมมือประชาชนและหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาปฏิบัติตามหลักการควบคุมโรคเมื่อบริจาคสิ่งของ
             ๔. แนะร้านสะดวกซื้อปฏิบัติตามข้อแนะนำ สร้างความมั่นใจผู้ขาย-ผู้ซื้อ ปลอดภัย COVID-19
             ๕. ย้ำ! ออกจากบ้านช่วง ๔ ทุ่ม - ตี ๔ มีความผิดตามกฎหมาย

รายละเอียดตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๓

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู