►การประปานครหลวง แจ้งน้ำประปาไม่ไหล 26 มีนาคม 2563 พื้นที่ ซอยเทศบาลบางปู 79 ถึง ห้างโลตัสบางปูทั้งหมด

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ การประปานครหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ น้ำไม่ไหล เพราะจะทำการปิดน้ำบริเวณโครงการ Sivarom nuture plus ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. -15.30 น. ส่งผลให้น้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่ ซอยเทศบาลบางปู 79 ถึง ห้างโลตัสบางปูทั้งหมด
              จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และได้โปรดสำรองน้ำประปาไว้ใช้ล่วงหน้า ในช่วงวันเวลาดังกล่าว หากประสบข้อขัดข้อง กรุณาแจ้ง 0-2756-2109 ,  0-2384-3043 ในเวลาราชการ หรือโทร 1125 ตลอด 24 ชม. ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู