►มอบแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ด้วยรักและห่วงใย ป้องกันตนเองห่างไกลไวรัส COVID-19

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู มอบแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้กับหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลทุกคน สำหรับพกติดตัว เพื่อความปลอดภัย พร้อมทั้งแนะนำการดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล วิธีการป้องกันตนเองและคนรอบข้างเพื่อห่างไกลไวรัสโควิด-19 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู

ด้วยรักและห่วงใย
ป้องกันตนเองห่างไกลไวรัส COVID - 19
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู