►เทศบาลตำบลบางปูทำความสะอาดพื้นที่เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


               เทศบาลตำบลบางปู ออกรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมากเพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามจุดเสี่ยงต่างๆ อาทิ ศาลาที่พักผู้โดยสาร วินมอเตอร์ไซต์ วัด มัสยิด และโรงเรียน สถานที่ราชการภายในเขตเทศบาลตำบลบางปู โดยเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นวันแรก และดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนการรณรงค์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู