►จุดบริการสอนและแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เทศบาลตำบลบางปูได้จัด/เปิดจุดบริการสอนและแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจัดให้มีจุดบริการวัสดุ อุปกรณ์ พร้อมเจ้าหน้าที่สอนเย็บหน้ากาก อนามัย (ผ้า) ให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการป้องกัน เฝ้าระวัง การแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 จำนวน 8 จุด ดังนี้
             1.  สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 3 จุด โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดทุกจุด ประกอบด้วย
                 จุดที่ 1. อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องปีกซ้าย มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
                 จุดที่ 2.อาคารศูนย์การเรียนรู้ ห้องปีกขวา มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
                 จุดที่ 3.บริเวณทางเชื่อมอาคารศูนย์การเรียนรู้ ระหว่างปีกซ้าย และปีกขวา มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
             2. ศูนย์บริการสาธารณสุข (ซอยวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 3 คน
             3. โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
             4. โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
             5. โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 5 คน
             6. กองการประปา เปิดสอนและแจกหน้ากากอนามัย 1 จุด มีเจ้าหน้าที่ประจำจุด 1 คน
             ท่านใดที่สนใจ สามารถเรียนและรับวัสดุ อุปกรณ์ได้ฟรี ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
             1. ดร.พริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล โทร. 08-1760-4425
             2. นางเหง็กหงษ์ ลีระกุล รองปลัดเทศบาล โทร. 08-1612-2165
             3. ดร.พนา รติมนพรกุล รักษาการรองปลัดเทศบาล โทร. 06-2165-6821
             4. นางฉัตรปวีณ์ เสรีอัญรัตน์ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน โทร. 08-9782-8932
             5. นางสาววรรณา ยิ้มเผือก ผอ.กองคลัง โทร. 08-6044-3969
             6. นายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ ผอ.กองสาธารณสุข โทร. 08-5191-4565
             7. นางสาววรินทร คำพึ่ง รักษาการหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล โทร. 06-3675-4748
             8. นางสุนีย์ งามมนตรีลีลา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ โทร. 08-9826-0296กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู