►โครงการอบรมครู ก และบรรยายพิเศษให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ท่านประพัทธพงศ์  พราหมณี นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ เปิดโครงการอบรมครู ก และบรรยายพิเศษให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙) แจ้งเตือนประชาชนอย่าตื่นตระหนก และเปิดการสอนทำหน้ากากอนามัย เพื่อการป้องกันตนเองของเทศบาลตำบลบางปู
             จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบางปู ท่านใดมีความสนใจการทำหน้ากากอนามัยสำหรับใช้เอง หรือเพื่อเป็นรายได้เสริม เทศบาลตำบลบางปูได้ทำการเตรียมอุปกรณ์ พร้อมคนสอนทำ (คนที่เย็บผ้าไม่เป็นเลย ไม่เคยจับเข็มไม่เคยร้อยด้าย ก็สามารถทำได้ เย็บด้วยมือเย็บได้ง่ายๆ) และเมื่อทำเสร็จแล้วท่าน สามารถนำกลับไปใช้ หรือแจกจ่ายคนใกล้ตัวได้ทันที
             หากท่านใดหรือชุมชนใด สนใจสามารถแจ้งมาได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบางปู หรือ ติดต่อแจ้งได้ที่ หัวหน้าฝ่ายกองสวัสดิการสังคม (ธวัชชัย) เบอร์ ๐๘๙-๑๐๘-๙๕๑๓ เทศบาลฯ ยินดีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสอนตามเขตพื้นที่ของท่าน  เริ่มลงพื้นที่สอนตั้งแต่วันพุธที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ นี้ เป็นต้นไปกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู