►ขอเชิญชวนผู้ปกครองนำบุตรหลานที่มีอายุ ๗ ปีบริบูรณ์ทำบัตรประจำตัวประชาชน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                     ขอเชิญชวนบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลเด็กที่มีอายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ มาทำบัตรประจำตัวประชาชน โดยให้ยื่นคำขอมีบัตรต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในกำหนด ๖๐วัน นับแต่วันที่อายุครบ ๗ ปีบริบูรณ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
                      ๑. ระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน
                      ๒. ความสำคัญของบัตรประจำตัวประชาชน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู