►ขอเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาและออกแบบประตูระบายน้ำพร้อมระบบสูบน้ำคลองชลประทาน (หน้าเทศบาล)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


              ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการและรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ (ขั้นการศึกษาและกำหนดรายละเอียดโครงการ) โครงการศึกษาและออกแบบประตูระบายน้ำพร้อมระบบสูบน้ำคลองชลประทาน (หน้าเทศบาล) วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปู อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู