►ประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

           กรมการแพทย์แผนไทยฯ กระทรวงสาธารณสุข แจ้งประกาศคำโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๗ คำขอ ดังนี้ ๑.ตำรับลูกประคบ ๒.ตำรับยารักษาโรคมะเร็ง ๓.ตำรับยารักษาโรคนิ่ว ๔.ตำรับยาบำรุงน้ำนม ๕.ตำรับยารักษาโรคนิ่ว ๖.ตำรับยารักษาโรคริดสีดวงทวาร ๗.ตำรับยาสมุนไพรบำรุงเลือด เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน หากบุคคลใดเห็นว่าตนมีสิทธิจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ให้ยื่นคำคัดค้านต่อนายทะเบียนกลางพร้อมทั้งแสดงหลักฐาน ณ กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันประกาศโฆษณา (รายละเอียดคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย จำนวน ๗ คำขอ ตามลิ้งด้านล่างนี้)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู