►เชิญ ชิม ชม ช้อป ณ ร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                3 ธันวาคม 2562 นี้ เป็นต้นไป จะเปิดร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรม & OTOP เทศบาลตำบลบางปู ตั้งอยู่เลขที่ 678 ม. 1 ซ.บางปู 120 ต.บางปู อ.เมืองฯ จ.สุมทรปราการ โดยจะทำการเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู