►ปฏิบัติตนดีเพื่อพิชิตโรคเบาหวาน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าการลดความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานได้โดยปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีโดยยึดหลักใส่ใจ 3อ. บอกลา 2ส.
             โรคเบาหวานเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก สหพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ ได้กำหนดคำขวัญในปี 2562 ว่า "Protect your family" แปลเป็นไทยว่า “คุณปกป้องครอบครัวจากโรคเบาหวานได้” ทั้งนี้โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เกิดเนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลง ทำให้มีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ถ้าได้รับการรักษาหรือปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง อาการรุนแรงทำให้เกิดภาวะโรคแทรกซ้อนที่อวัยวะที่สำคัญได้แก่ ตา ไต หัวใจ หลอดเลือด และปลายประสาท เป็นต้น
             ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน ได้แก่ มีญาติสายตรงป่วยโรคเบาหวาน มีภาวะอ้วน ความอันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ เป็นต้น หากคนในครอบครัวมีอาการ ปัสสาวะบ่อยและมาก กระหายน้ำ หิวบ่อย กินจุ แต่น้ำหนักลด สายตาพร่ามัว หรือเป็นแผลหายช้า ควรไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือแพทย์ตรวจวินิจฉัยต่อไป การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคเบาหวานยึดหลัก คือ ใส่ใจ 3 อ.บอกลา 2 ส. ได้แก่ อ.อาหาร รับประทานอาหารใ้ห้ครบ 5 หมู่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวาน มัน เค็ม จัด อ.ออกกำลังกาย วันละ 30-60 นาที อย่างน้อย 3-5 วันต่อสัปดาห์ อ.อารมณ์ ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย ส. ไม่สูบบุหรี่ และ ส. ไม่ดื่มสุรา/เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
             ดังนั้น ประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานและรับคำปรึกษาได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน หรือสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู