►การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงวันลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ในช่วงวันลอยกระทง พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยหลายพื้นที่จะจัดให้มีงานประเพณีลอยกระทง และอาจมีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทั้งทางบกและทางน้ำ เพื่อร่วมงานประเพณีลอยกระทง ซึ่งใช้สถานที่ริมน้ำ โป๊ะท่าเทียบเรือโดยสารเป็นสถานที่ลอยกระทง นอกจากนั้น ยังอาจมีการจุดพลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง และปล่อยโคมลอยเป็นจำนวนมากที่อาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดอัคคีภัยและการเดินทางสัญจรของประชาชนจำนวนมาก ในห้วงงานประเพณีลอยกระทงอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากการจราจรทั้งทางบกและทางน้ำสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินขึ้นได้
            เพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยดังกล่าว ผู้ประกอบการธุรกิจร้านค้าดอกไม้เพลิง ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.๒๔๙๐ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง แสดงออกในการประพฤติปฏิบัติตามแบบวัฒนธรรมอันดีงามแห่งท้องถิ่น และร่วมกันลอยกระทงตามประเพณีไทย งดเว้นการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน

"ด้วยความปรารถนาดี จาก เทศบาลตำบลบางปู"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู