►ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ด้วยเทศบาลตำบลบางปู จะให้บริการ “งานบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลตำบลบางปู” อย่างเป็นทางการ ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นี้  และเปิดให้บริการเฉพาะในวันพฤหัสบดี-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๔.๓๐ น.   
            จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู